Informace o výuce

 • V naší škole klademe důraz především na konverzaci, která je hlavní součástí aktivní znalosti cizího jazyka. Lekce jsou s ohledem na věk a pokročilost žáka vedeny převážně v anglickém jazyce. Výuka je formována do jednotlivých bloků, jejichž společným jmenovatelem je předem dané téma.

 • Úvodní konverzace slouží k uvolnění žáka a navození příjemné atmosféry.

 • Představení tématu probíhá většinou pomocí konverzace k obrázku.

 • Následná četba je zaměřená na výslovnost, správnou intonaci a porozumění textu. Žáci se s pomocí lektora snaží odvodit gramatickou strukturu věty.

 • Shrnutí nové slovní zásoby a gramatiky za pomoci různých metod a her.

 • Mini test sloužící k procvičení nových poznatků.

 • Další část výukové lekce probíhá většinou formou poslechu/nahrávky rodilého mluvčího. Fonetika je velmi důležitá, i když je porozumění pouze částečné. Následující konverzace pomůže k úplnému pochopení textu a upevnění získané slovní zásoby, gramatiky a stavby vět.
  U skupinové výuky je pozornost důsledně zaměřena na zapojení všech žáků. Praktikujeme vzájemnou konverzaci s prostřídáním dvojic, která může pomoci jak k lepšímu porozumění každému jednotlivci, tak rozšíření slovní zásoby.
  Výše uvedené praktiky jsou zjednodušené základní kameny našich hodin. Společnými silami se budeme hravou formou snažit, aby se vaše angličtina co nejvíce přiblížila jazyku rodilých mluvčích.

© 2024 Ájina Časlav Tvorba webu HAJNY STUDIO